Thumbelina Zoom Image
 • Hamasei
 • Hamasei
 • Hamasei
 • Hamasei
 • Hamasei
 • Hamasei
 • Hamasei
 • Hamasei
 • Hamasei
 • Hamasei
 • Hamasei
 • Hamasei
 • Hamasei

Hamasei

Mã sản phẩmhamasei
Liên hệ
Số lượng sản phẩm
 • Chống tâm = 1100mm
 • Qua hầu 600mm
 • Qua băng = 460mm
 • Qua bàn dao = 260mm
 • lỗ 55mm
 • Máy tiện nhật chạy êm có hầu tay thuận

Link Youtube:

Trở lại

Sản phẩm liên quan