Thumbelina Zoom Image
 • Máy 2 đầu
 • Máy 2 đầu
 • Máy 2 đầu
 • Máy 2 đầu
 • Máy 2 đầu
 • Máy 2 đầu
 • Máy 2 đầu

Máy 2 đầu

Mã sản phẩmmay-2-dau
Liên hệ
Số lượng sản phẩm
 • Máy phay Shizuoka 2 đầu, Đứng và Ngang .
 • Hành trình 3 trục
 • X=1300mm Auto
 • Y=280mm Auto
 • Z= Tốc chạy nhanh

Link Youtube:

Trở lại

Sản phẩm liên quan