Thumbelina Zoom Image
  • Máy chấn RG-25
  • Máy chấn RG-25
  • Máy chấn RG-25
  • Máy chấn RG-25

Máy chấn RG-25

Mã sản phẩmmay-chan-rg-25
Liên hệ
Số lượng sản phẩm
  • Máy chấn tôn Amada RG-50 ton
  • Dài =1280mm
  • Hầu xâu 200mm
  • Hệ điều hành Auto
  • Tự động 99 bước

Link Youtube:

Trở lại

Sản phẩm liên quan