Thumbelina Zoom Image
 • Máy chấn tôn Amada RG-50 ton
 • Máy chấn tôn Amada RG-50 ton
 • Máy chấn tôn Amada RG-50 ton
 • Máy chấn tôn Amada RG-50 ton
 • Máy chấn tôn Amada RG-50 ton
 • Máy chấn tôn Amada RG-50 ton
 • Máy chấn tôn Amada RG-50 ton
 • Máy chấn tôn Amada RG-50 ton

Máy chấn tôn Amada RG-50 ton

Mã sản phẩmmay-chan-ton-amada-rg-50-ton-775
Liên hệ
Số lượng sản phẩm
 • Máy chấn tôn Amada RG-50 ton
 • Dài =1280mm
 • Hầu xâu 200mm
 • Hệ điều hành Auto
 • Tự động 99 bước

Link Youtube:

Trở lại

Sản phẩm liên quan