Thumbelina Zoom Image
  • Máy chấn tôn Amada RG-50 ton
  • Máy chấn tôn Amada RG-50 ton
  • Máy chấn tôn Amada RG-50 ton
  • Máy chấn tôn Amada RG-50 ton

Máy chấn tôn Amada RG-50 ton

Mã sản phẩmmay-chan-ton-amada-rg-50-ton
Liên hệ
Số lượng sản phẩm
  • Đứng và Ngang 
  • Hành trình 3 trục
  • X=1300mm Auto
  • Y=280mm Auto
  • Z= Tốc chạy nhanh

Link Youtube:

Trở lại

Sản phẩm liên quan