Thumbelina Zoom Image
 • Máy phay Shizuoka 2 đầu
 • Máy phay Shizuoka 2 đầu
 • Máy phay Shizuoka 2 đầu
 • Máy phay Shizuoka 2 đầu
 • Máy phay Shizuoka 2 đầu
 • Máy phay Shizuoka 2 đầu

Máy phay Shizuoka 2 đầu

Mã sản phẩmmay-phay-shizuoka-2-dau-755
Liên hệ
Số lượng sản phẩm
 • Đứng và Ngang 
 • Hành trình 3 trục
 • X=1300mm Auto
 • Y=280mm Auto
 • Z= Tốc chạy nhanh

Link Youtube: 

Trở lại

Sản phẩm liên quan