Thumbelina Zoom Image
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện

Máy tiện

Mã sản phẩmmay-tien-758
Liên hệ
Số lượng sản phẩm
 • Chống tâm = 800mm
 • Qua hầu 900mm
 • Qua băng =700mm
 • Qua bàn dao = 400mm
 • Thước quang sx:2012

Link Youtube:

Trở lại

Sản phẩm liên quan