Thumbelina Zoom Image
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện
 • Máy tiện

Máy tiện

Mã sản phẩmmay-tien-759
Liên hệ
Số lượng sản phẩm
 • Chống tâm = 1000mm
 • Qua hầu 720mm
 • Qua băng =540mm
 • Qua bàn dao = 270mm

Link Youtube:

Trở lại

Sản phẩm liên quan