Thumbelina Zoom Image
 • Máy tiện Andokikai 550
 • Máy tiện Andokikai 550
 • Máy tiện Andokikai 550
 • Máy tiện Andokikai 550
 • Máy tiện Andokikai 550
 • Máy tiện Andokikai 550
 • Máy tiện Andokikai 550
 • Máy tiện Andokikai 550
 • Máy tiện Andokikai 550
 • Máy tiện Andokikai 550
 • Máy tiện Andokikai 550

Máy tiện Andokikai 550

Mã sản phẩmmay-tien-andokikai-550
Liên hệ
Số lượng sản phẩm
 • Qua hầu = 460 mm 
 • Chống tâm = 550mm 
 • Qua băng =300mm 
 • Qua bàn dao = 150mm 
 • Lỗ 35 mm 
 • Máy tiện nhật chạy êm có hầu tay thuận

Link Youtube:

Trở lại

Sản phẩm liên quan