Thumbelina Zoom Image
 • Máy tiện blulai
 • Máy tiện blulai
 • Máy tiện blulai
 • Máy tiện blulai
 • Máy tiện blulai
 • Máy tiện blulai
 • Máy tiện blulai
 • Máy tiện blulai
 • Máy tiện blulai
 • Máy tiện blulai
 • Máy tiện blulai

Máy tiện blulai

Mã sản phẩmmay-tien-blulai
Liên hệ
Số lượng sản phẩm
 • Chống tâm = 800mm
 • Qua hầu 800mm
 • Qua băng =600mm
 • Qua bàn dao = 300mm
 • Thước quang sx:2012

Link Youtube:

Trở lại

Sản phẩm liên quan