Thumbelina Zoom Image
 • Máy tiện KL.S-700
 • Máy tiện KL.S-700
 • Máy tiện KL.S-700
 • Máy tiện KL.S-700
 • Máy tiện KL.S-700
 • Máy tiện KL.S-700
 • Máy tiện KL.S-700
 • Máy tiện KL.S-700
 • Máy tiện KL.S-700

Máy tiện KL.S-700

Mã sản phẩmmay-tien-kl-s-700
Liên hệ
Số lượng sản phẩm
 • Chống tâm = 700mm
 • Qua băng =460mm
 • Qua bàn dao = 230mm
 • Lỗ 55 mm
 • Máy tiện nhật chạy êm

Link Youtube:

Trở lại

Sản phẩm liên quan