Thumbelina Zoom Image
 • Máy tiện Mazak-900
 • Máy tiện Mazak-900
 • Máy tiện Mazak-900
 • Máy tiện Mazak-900
 • Máy tiện Mazak-900
 • Máy tiện Mazak-900
 • Máy tiện Mazak-900
 • Máy tiện Mazak-900
 • Máy tiện Mazak-900
 • Máy tiện Mazak-900

Máy tiện Mazak-900

Mã sản phẩmmay-tien-mazak-900
Liên hệ
Số lượng sản phẩm
 • Chống tâm = 900mm
 • Qua băng =500mm
 • Qua bàn dao = 260mm
 • Máy tiện nhật chạy êm

Link Youtube:

Trở lại

Sản phẩm liên quan