Thumbelina Zoom Image
 • Máy tiện Waken 1500
 • Máy tiện Waken 1500
 • Máy tiện Waken 1500
 • Máy tiện Waken 1500
 • Máy tiện Waken 1500
 • Máy tiện Waken 1500
 • Máy tiện Waken 1500
 • Máy tiện Waken 1500

Máy tiện Waken 1500

Mã sản phẩmmay-tien-waken-1500
Liên hệ
Số lượng sản phẩm
 • Chống tâm = 1500mm
 • Qua hầu 900mm
 • Qua băng =700mm
 • Qua bàn dao = 440mm
 • Lỗ 80mm
 • Máy tiện nhật chạy êm có hầu tay thuận

Link Youtube:

Trở lại

Sản phẩm liên quan