Thumbelina Zoom Image
 • Wasino -LE-860
 • Wasino -LE-860
 • Wasino -LE-860
 • Wasino -LE-860
 • Wasino -LE-860
 • Wasino -LE-860
 • Wasino -LE-860
 • Wasino -LE-860
 • Wasino -LE-860
 • Wasino -LE-860
 • Wasino -LE-860

Wasino -LE-860

Mã sản phẩmwasino-le-860
Liên hệ
Số lượng sản phẩm
 • Chống tâm = 860mm
 • Qua hầu 700mm
 • Qua băng =500mm
 • Qua bàn dao = 250mm
 • lỗ 55mm
 • Máy tiện nhật chạy êm có hầu tay thuận

Link Youtube:

Trở lại

Sản phẩm liên quan