Tin tức - Sự kiện

Ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0
Ngành sản xuất cơ khí Việt Nam đang ngày càng tụt hậu so với các mốc và nhu cầu phát triển của đất nước. Doanh nghiệp cơ khí trong nước hiện nay đang phải đương đầu với nhiều thách thức, sức cạnh tranh yếu hơn so với doanh nghiệp cơ ...

Triển vọng phát triển của ngành Cơ khí Việt Nam

Triển vọng phát triển của ngành Cơ khí Việt Nam
Ngành Cơ khí đóng vai trò là ngành công nghiệp “xương sống”, là nền tảng và động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp khác phát triển. Với khoảng 25.000 doanh nghiệp (DN) cơ khí đang hoạt động, chiếm gần 30% tổng số DN công nghiệp chế biến, chế tạo ...

Thực trạng ngành công nghiệp sản xuất khuôn mẫu và xu hướng phát triển

Thực trạng ngành công nghiệp sản xuất khuôn mẫu và xu hướng phát triển
Trên thế giới, cuộc cách mạng về máy tính điện tử đã có tác động lớn vào nền sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, trong ngành công nghiệp chế tạo khuôn mẫu hiện đại, công nghệ thông tin (CNTT)  đã được ứng dụng rộng rãi, để nhanh chóng chuyển đổi ...

Hội thảo thống nhất dự thảo tiêu chuẩn nghề theo tiêu chuẩn Đức

Hội thảo thống nhất dự thảo tiêu chuẩn nghề theo tiêu chuẩn Đức
Trong 2 ngày 23 - 24/6, tại Đồng Nai, Trường Cao đẳng Nghề LILAMA2 (Bộ Xây dựng), Tổ chức GIZ đã tổ chức được Hội thảo “Thống nhất dự thảo tiêu chuẩn nghề theo tiêu chuẩn của Đức”. Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Lao ...